Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady vysvětlují, jak zednictvi-pokorny.cz respektuje vaše soukromí a údaje.

Jak se shromažďují údaje

Kontaktní formulář vyžaduje vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu a jakékoli informace, které chcete sdělit v souvislosti s vaším dotazem.
V následných emailech může být požádáno o další informace, aby bylo možné adekvátně odpovědět na vaše dotazy.

Tento web nepoužívá skripty třetích stran pro analýzu ani sledování. Cookies proto tento web nepoužívá.

Kde jsou údaje uloženy

Když mě kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, údaje jsou odeslány přímo do mé e-mailové schránky a nejsou uloženy na tomto webu, který nemá databázi.

K čemu údaje slouží

Údaje se používají k odpovědi na váš dotaz a k další komunikaci s vámi. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou žádné informace sdíleny s třetí stranou.

Kdo má přístup

Jen já, Jiří Pokorný,

Poslední aktualizace: 09. 09. 2023

Jiří Pokorný